/ by /   Bez kategorii / 0 comments

Limoncello EB

Kolejny, wspaniały 4 letni Limocello EB, KWPN już w naszej stajni ! Dziękujemy HorseLine PRO za opiekę dietetyczną nad naszym najmłodszym sportowcem ! Another jumping horse Limocello EB 4 yo KWPN already in our stable! Thank you HorseLinePRO for dietary care for our youngest horse!